Tiện ích hàng ngày

cua cuon, cua duc

CATALOGUE02

CATALOGUE02

Catalogue Thang Máng Cáp Phương Nam

 Thông Số Kỹ Thuật Thanh đỡ

 

 

Cao

(H)

mm/Inch

Rộng

B

mm/Inch

Độ dày mm/Inch

Dài m

 

Cân nặng /100m  kg

LT-VN-TC 60.203

LT-VN-TC 60.303

LT-VN-TC 60.403

LT-VN-TC 60.503

LT-VN-TC 60.603

LT-VN-TC 60.203 F

LT-VN-TC 60.303 F

LT-VN-TC 60.403 F

LT-VN-TC 60.503 F

LT-VN-TC 60.603 F

LT-VN-TC 60.203 E3

LT-VN-TC 60.303 E3

LT-VN-TC 60.403 E3

LT-VN-TC 60.503 E3

LT-VN-TC 60.603 E3

LT-VN-TC 60.203 E5

LT-VN-TC 60.303 E5

LT-VN-TC 60.403 E5

LT-VN-TC 60.503 E5

LT-VN-TC 60.603 E5

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

60/2,3

200/7,8

300/11,7

400/15,6

500/19,5

600/23,4

200/7,8

300/11,7

400/15,6

500/19,5

600/23,4

200/7,8

300/11,7

400/15,6

500/19,5

600/23,4

200/7,8

300/11,7

400/15,6

500/19,5

600/23,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

288007

288106

288205

288304

288403

569908

 

 

 

Sản phẩm cùng loại:

Catalogue

Hỗ trợ khách hàng

  HỖ TRỢ TƯ VẤN GIÁ

 0976 610 509

0908 029 709

 

  HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 0976 610 509

0908 029 709

 

Click to call